Informace pro rodiče – Covid 19

 

Od 7.12. je modrá třída opět v provozu.

Vchod od parkoviště je až do odvolání uzavřen z důvodu dodržení provozních pravidel dle Manuálu MŠMT –omezení  pohybu osob v budově školy:

“ Do prostor školy a šatny může s dítětem jedna osoba na nezbytně nutnou dobu k předání dítěte. Vstup dalších osob je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.“

“ osoby pohybující se  ve škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole“

Další informace viz Pravidla provozu školy od 1.9.2020.

Děkuji za pochopení naší svízelné situace a doufám, že situaci společně zvládneme.                                          Vaňková M. – ředitelka školy

 

Podzimní prázdniny   čtvrtek 29.10.2020 a pátek 30.10.2020

Vánoční prázdniny      středa 23.12.2020 až 3.1.2021 – mateřská škola bude uzavřena po dobu 5 pracovních dnů, školné tudíž nebude kompenzováno. Úhrada 420,- Kč proběhne standardně 15.12.2020.

pololetní prázdniny      pátek 29.1.2021

jarní prázdniny             8.2.2021 až 14.2.2021

Velikonoční prázdniny  čtvrtek 1.4.2021

hlavní prázdniny           od 1.7.2021 do 31.8.2021, termín uzavření mateřské školy bude oznámen do konce února 2021

 

Pravidla provozu školy od 1.9.2020 do odvolání, vypracovaná dle Manuálu MŠMT s přihlédnutím k rizikovým faktorům pro děti a zaměstnance školy.

Provoz mateřské školy bude zachován od 6,30 do 17,00 hodin. Od 6,300 do 16,30 bude provoz v modré, zelené, červené a žluté třídě. V oranžové třídě bude provoz od 7,00 do 16,30 hodin. Provoz od 16,30 do 17,00 pro nejnutnější případy bude zajištěn na školní zahradě. Žádáme rodiče, aby své děti vyzvedávali pokud možno do 16,30 hodin.

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti není požadováno!

Vstup dítěti nebo doprovázející osobě nebude umožněn, bude-li mít jakékoliv příznaky infekce dýchacích cest ( kašel, teplota, rýma, náhlá ztráta čichu nebo chuti.)!!!!

MŠMT doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy omezen, žádáme Vás proto o co nejkratší dobu pobytu v budově mateřské školy. Dodržujte v budově bezpečnostní odstupy 1,50-20 metry a do šaten tříd vstupujte po jednom ( jedno dítě + jeden dospělí). Nosit roušky v budově školy je od 10.9.2020  povinné. Jejich zavedení je vázáno na hygienická opatření vydaných KHS.

Dětem s sebou dejte do MŠ náhradní roušku 1-2 ks pro případ náhlého onemocnění. Pokud dítě v průběhu dne v mateřské škole onemocní jakoukoliv infekcí dýchacích cest, škola jej izoluje a vyzve rodiče k okamžitému vyzvednutí. Z toho důvodu vás žádáme o aktualizaci kontaktů a pro vybrání v vyzvedávání takové osoby, která je v dosahu MŠ.

V případě uzavření mateřské školy budou předškolní děti, které plní povinnou školní docházku vzdělávány distančně. Pro naplnění této povinnosti Vás žádáme o Vaše e-mailové adresy. V tomto případě též nebude od mladších dětí inkasováno školné, nebo v poměrné části k uzavření školy.

Dětem nedávejte žádné hračky z domova!

Co nejvíce činností bude směrováno na ven, za teplého počasí opět dejte dětem pití v označené lahvičce.

Po celou dobu omezení bude probíhat standardní výuka dle ŠVP, všechny nadstandardní aktivity budou dle doporučení MŠMT a KHS zrušeny ( kroužky, divadlo, plavání atd).

Děkujeme za Vaši spolupráci v této obtížné době.