Informace pro rodiče – Covid 19

 

Veškeré informace na webových stránkách školy mají pouze informativní charakter, platné a závazné informace jsou vyvěšeny v budově školy na Úřední desce.

Mateřská škola bude otevřena dne 12.4.2021, a to pouze pro děti povinně vzdělávané – předškolní děti a děti s OŠD a pro děti zaměstnanců IZS – pedagogové, zdravotníci, bezpečnostní sbory, ozbrojené síly,  sociální služby. Tito rodiče jsou povinni tuto skutečnost doložit potvrzením zaměstnavatele – je nezbytná jejich osobní přítomnost na pracovišti.

Předškolní děti s sebou do mateřské školy přinesou první den nástupu vypracované úkoly z distančního vzdělávání!!!!

Provoz bude ve třídách – modrá, zelená, červená, žlutá. Děti z oranžové třídy budou stabilně rozděleny a bude zde probíhat testování dětí a zaměstnanců školy.

Děti nemají předepsanou obličejovou masku. Bude  však probíhat antigenní neinvazivní testování 2x týdně,  první test vždy v 1 den výuky v daném týdnu ( pondělí nebo první nástup dítěte v daném týdnu), následující ve středu.

Prosím Vás o to, abyste v dostatečném předstihu připravili své děti na tento způsob předávání a na testování a tím jim usnadnili příchod do MŠ aniž byste je zbytečně stresovali. Časová rezerva  minimálně 15 minut pro výsledek testu+ případné čekání v pořadí na test.

Testování bude probíhat v šatně oranžové třídy, vstup od parkoviště, ostatní vchody do budovy budou v pondělí a středu ráno uzavřené!!!!!. Odpoledne a v úterý, čtvrtek a pátek bude přístup do budovy od základní školy – první vchod pro děti z modré a červené třídy, druhý vchod pro děti ze zelené a žluté třídy. Režim bude stejný jako v měsících lednu a únoru. Viz nařízení vlády níže.

“ Vstup třetích osob ( mimo dětí a zaměstnanců ) do prostor mateřské školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.“

Povinná je ochranu nosu a úst – dospělí -respirátor třídy FFP2.

Pokud Vaše dítě prodělalo Covid-19 a je ještě ve lhůtě 90 dní od prvního pozitivního testu PCR, nebude testováno, doloží-li rodiče tuto skutečnost lékařským potvrzením.

Žádosti o ošetřovné budou i nadále vydávány pro zákonné zástupce ostatních dětí, jejichž pobyt v mateřské škole ještě není možný !!! A to po dohodě na tel. čísle :603463441.

Školkovné za měsíc březen 2021 nebude rodičům účtováno., školkovné za měsíc duben bude poměrnou částí hrazeno za děti rodičů IZS.

Dle instrukcí KHS Příbram jsou zákonní zástupci dětí mateřské školy povinni ihned informovat vedení školy o výskytu covid-19 v rodinách. !!!!!

Vstup dítěti nebo doprovázející osobě nebude umožněn, bude-li mít jakékoliv příznaky infekce dýchacích cest ( kašel, teplota, rýma, náhlá ztráta čichu nebo chuti.)!!!!

Pokud dítě v průběhu dne v mateřské škole onemocní jakoukoliv infekcí dýchacích cest, nebo jeho test bude pozitivní,  škola jej izoluje a vyzve rodiče k okamžitému vyzvednutí. Z toho důvodu vás žádáme o aktualizaci kontaktů a pro vybrání v vyzvedávání takové osoby, která je v dosahu MŠ.

Co nejvíce činností bude směrováno na ven, za teplého počasí opět dejte dětem pití v označené lahvičce.

Po celou dobu omezení bude probíhat standardní výuka dle ŠVP, všechny nadstandardní aktivity budou dle doporučení MŠMT a KHS zrušeny ( kroužky, divadlo, plavání atd).

Děkuji za pochopení naší svízelné situace a doufám, že situaci společně zvládneme.                                          Vaňková M. – ředitelka školy

 

Podzimní prázdniny   čtvrtek 29.10.2020 a pátek 30.10.2020

Vánoční prázdniny      středa 23.12.2020 až 3.1.2021 – mateřská škola bude uzavřena po dobu 5 pracovních dnů, školné tudíž nebude kompenzováno. Úhrada 420,- Kč proběhne standardně 15.12.2020.

pololetní prázdniny      pátek 29.1.2021

jarní prázdniny             8.2.2021 až 14.2.2021

Velikonoční prázdniny  čtvrtek 1.4.2021

hlavní prázdniny           od 1.7.2021 do 31.8.2021, termín uzavření mateřské školy je od 2.8.2021 do 31.8.2021

V době uzavření mateřské školy z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců školy a plánovaných oprav mají zákonní zástupci dětí možnost umístiti své dítě v jiných zařízeních dle živnostenského zákona ( v dětské skupině nebo soukromé školce), § 3., odst.2. vyhlášky č. 151/2018 Sb. v pozdějším znění.