Zápis dětí do 4.mateřské školy v Dobříši

Zápis dětí do 4. mateřské školy Dobříš od školního roku 2019/20209 proběhne  dne 2.5.2019  od 14,00 – do 17,00 hodin.

Žádosti o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v mateřské škole od 4.4.2019, nebo si ji můžete stáhnout zde.
Formulář pro lékařské potvrzení je možné stáhnout zde.

S sebou : rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte, vyplněná žádost včetně lékařského vyšetření

Počet přijímaných dětí 48

Další zápis do mateřské školy proběhne v květnu 2020.