Zápis dětí do 4.mateřské školy v Dobříši

Další zápis do mateřské školy proběhne v měsíci 5.května 2021.  Od 14,00 do 17,00 hodin

S sebou : rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte, vyplněnou žádost o přijetí.

Vážení rodiče,

na základě stávající epidemické situace, bude zápis do MŠ probíhat následovně:

Žádosti si můžete vyzvednout v budově mateřské školy od 12.4.2021 – snad bude MŠ opravdu v provozu, nebo stáhnou viz níže.

Na telefonním čísle 603463441 si objednávejte přesný čas, kdy 5.5.2021 přijdete k zápisu a to od 14,00 po 10 minutách až do 17,00 hodin. Touto registrací předejdeme tomu, aby nedocházelo k větší koncentraci a vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

K zápisu může přijít pouze jedna osoba- zákonný zástupce dítěte, do budovy jen v respirátoru třídy FFP2.

Pokud z důvodu nemoci nebo karantény nemůžete v tento den osobně přijít, volejte na tel. číslo 603463441. Tato možnost náhradního termínu platí pouze pro telefonáty do 13,00 hodin dne 5.5.2021.

Ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte 2021

Lékařské potvrzení 2021