Zápis dětí do 4.mateřské školy v Dobříši

Zápis dětí do 4. mateřské školy Dobříš od školního roku 2018/2019 proběhl  dne 2.5.2018 Mateřská škola je naplněna do povolené kapacity školy.

 

Další zápis do mateřské školy proběhne v květnu 2019.