Zápis dětí do 4.mateřské školy v Dobříši

Zápis dětí do 4. mateřské školy Dobříš od školního roku 2018/2019 bude probíhat dne 2.5.2018 od 13,00 do 17,00 hodin. 

 

S sebou: rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte, ( OP rodiče, nebo potvrzení z matriky), očkovací průkaz dítěte.

 

Počet přijímaných dětí  bude upřesněn v měsíci dubnu po zápisu do základních škol.

.