Zápis dětí do 4.mateřské školy v Dobříši

 

Další zápis do mateřské školy proběhne v měsíci květnu 2021. Termín bude včas oznámen.

V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.